Adriatic security d.o.o. je ovisno o stajalištu promatrača i mlada i stara tvrtka. Naime, pod tim imenom tvtka postoji od 2004. godine međutim da bi priča bila potpuna potrebno je vratiti se u 1997. godinu kada privatizacijom tvrtke sa kontinuitetom zaštitarskim poslova od 1968. godine nastaje tvrtka Donat zaštita, J.T.D. Tada je ista u cjelosti reorganizirana, obnovljena mladim i stručnim kadrovima, moderniziranna tehničkim i informatičkim sustavima, obnovljenog voznog parka, posebito specijalnim oklopnim vozilima za prijevoz novca i vrijednosnica, te je opremljena profesionalnim radio sustavom. Stalno ulaganje u edukaciju zaposlenika, sredstva rada i tehnička pomagala rezultirali su povećanjem broja korisnika naših usluga tako da je tvrtka postala vodeća u južnoj Hrvatskoj u uslugama tjelesno-tehničke zaštite osoba i imovine, prijevozu i osiguranju novca i vrijednosnica.

Dinamičnu ekspanziju tvrtke prate i stalna ulaganja u kvalitetu zaštitarskih usluga kako kroz specijalizaciju zaposlenika za pojedine segmente zaštitarske djelatnosti, tako i u logističke službe tvrtke, koje su kvalitetan servis osnovnim djelatnostima.

Verifikacija kvalitete zaštitarskih usluga tvrtke je i posjedovanje i održavanje u svakodnevnom radu međunarodnih certifikata ISO 9001:2000 BVQI i CRS-a za usluge tjelesno-tehničke zaštite osoba i imovine, prijevoza i osiguranja novca.